O Centru

ÚVOD

Centrum jazykového vzdělávání sestává ze segmentů

Akademická divize CJV
kontaktní osoba: Bc. Gabriela Grulichová, tel.: 585633571
e-mail: gabriela.grulichova@remove-this.upol.cz
www.cjv.upol.cz
www.facebook.com/CentrumJV/

Jazyková škola UPLIFT
kontaktní osoba: Bc. Jitka Křivohlavá, tel.: 585633653
e-mail: uplift@upol.cz
www.up-lift.upol.cz/
www.facebook.com/uplift.upol/

Čeština pro cizince
kontaktní osoba: Bc. Jitka Křivohlavá
e-mail: czechff@upol.cz
http://icv.ff.upol.cz/czech/

Letní škola slovanských studií
kontaktní osoba: Mgr. Lenka Horutová, tel.: 585633156
e-mail: LSSS@remove-this.upol.cz
www.lsss.upol.cz/

 

Akademická divize CJV  se systematicky podílí na zkvalitňování kompetenčního profilu posluchačů FF UP  v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech rozvíjením cizojazyčných kompetencí s orientací na odbornou, profesní a akademickou komunikaci.

Kvantitativní i kvalitativní diverzita nabídky umožňuje studentům výběr z více než 85 kurzů v 10 jazycích: angličtina, arabština, francouzština, chorvatština, italština, němčina, portugalština, ruština, španělština a švédština všech znalostních úrovní Evropského referenčního rámce. V průměru navštěvuje jazykovou výuku Akademické divize CJV každý semestr cca 2000 studujících.

CO NABÍZÍME

Vedle  kurzů obecného jazyka všech úrovní realizuje Akademická divize CJV řadu  specializovaných kurzů v bakalářských a magisterských programech, např. kurzy zaměřené na studijní obor studenta: angličtina pro sociology, němčina i angličtina pro studenty dějin výtvarných umění, angličtina pro psychology, angličtina pro politology, angličtina pro muzikology, němčina pro historiky a archiváře.

Kromě toho mohou studenti využít řadu akademicky a profesně orientovaných kurzů, např. Academic English, Business English, Professional Communication in English.

Akademická divize CJV zajišťuje realizaci jazykových zkoušek v rámci  doktorských studijních programů včetně přípravných modulů z anglického a německého jazyka. Vedle zkoušky z německého jazyka je od letního semestru 2016/2017 možné v rámci doktorského studijního programu složit na CJV zkoušku z latiny, od zimního semestru 2017/2018 i zkoušku z angličtiny.

Akademická divize CJV realizuje zkoušky z cizího jazyka v rámci  kombinovaného studia z anglického, francouzského, italského, německého, ruského a španělského jazyka pro obory psychologie a sociální práce včetně přípravných tutoriálů.

Ve spolupráci s Univerzitou 3. věku při UP CJV nabízí výuku v kurzech angličtiny a němčiny pro frekventanty U3V.

EVROPSKÉ PROJEKTY

Ve spolupráci s Katedrou dějin umění, Katedrou muzikologie, Katedrou divadelních, filmových a mediálních studií, Katedrou historie, Katedrou klasické filologie a Katedrou filozofie katedra nabízí kurzy akademické angličtiny  v rámci evropského projektu Inovace kurzů akademické angličtiny pro humanitní obory.

Z projektu ESF vzešly Kurzy interkulturní komunikace v angličtině, němčině, španělštině a francouzštině. Do projektu Vytvoření systému řízení kvality zahraničních pracovních stáží studentů UP řešeného Oddělením mezinárodních vztahů RUP bylo zapojeno 6 fakult UP.

MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ CERTIFIKÁTY

Studenti a také široká veřejnost mají možnost získat mezinárodní  jazykové certifikáty z němčiny. Akademická divize CJV je zkušebním centrem certifikátů Goethe-Institutu a pro studenty UP organizuje od letního semestru 2016/2017 i přípravné kurzy. Na Jazykové škole UPLIFT je možné třikrát ročně získat Rakouský jazykový diplom z německého jazyka (ÖSD)s tím, že jsou každý semestr realizovány i přípravné kurzy.

Akademická divize CJV je zkušebním centrem jazykových zkoušek ECL.

Jazyková škola UPLIFT organizuje ve spolupráci s Britským centrem přípravné kurzy na zkoušky Cambridge English.

Nahoru

UP-LiftPruefungszentrum Goethe-InstitutZkoušky OSDCZ for everyone YTStuduj na UPLSSS
Aktualizováno: 24. 9. 17, vytvořeno: 19. 3. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: